Nadat er overeenstemming is bereikt over de toe te passen veldconstructie, de prijs, de uitvoeringswijze en de planning begint Floris Infra met de voorbereidende werkzaamheden.
Kunstgras is momenteel erg in opkomst. Niet zo verwonderlijk als u bedenkt dat het geschikt is voor vele toepassingen. Door nieuwe technologische ontwikkelingen is het kunstgras bovendien nauwelijks meer van echt te onderscheiden.

De jongste activiteit van Floris Infra is het ontwerpen en realiseren van sportterreinen inclusief alle bijkomende werken als opstallen, (kunstgras)velden, bestrating, verlichting, hekwerken, riolering e.d. Wij zijn daarbij niet afhankelijk van een fabrikant/leverancier en/of veldsysteem. Wij kunnen voor elke situatie de meest geëigende veldopbouw en type grasmat c.q. fabrikant selecteren. Maximale keuze vrijheid voor de klant met vanzelfsprekend alle gangbare garanties.

Het stappenplan

De infill, die in grote mate de speeleigenschappen van het veld bepaald, wordt aangebracht met speciale apparatuur.
Vervolgens wordt door ervaren vakmensen de toplaag en de belijning aangebracht.
Ook de totale veldinrichting zoals doelen, hekwerken, bestrating, verlichting, sproeiinstallatie worden afhankelijk van de wensen van de klant door Floris Infra verzorgd.
De onderbouw van de kunstgrasconstructie wordt eerst verdicht en geprofileerd en vervolgens door de onafhankelijke certificerende instantie gekeurd.
Afhankelijk van de situatie wordt er grondverbetering en/of grondwapening toegepast, een drainagesysteem aangelegd en eventueel overblijvende grond elders verwerkt of conform de geldende regelgeving afgevoerd.